शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनीकडून गोदाम बांधकामासाठी अर्ज आमंत्रित

 30 ऑगस्टपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

चंद्रपूर : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात व कडधान्य तसेच राष्ट्रीय खादयतेल अभियान सन 2023-24 करीता गोदाम बांधकामाचे लक्षांक प्राप्त आहे. ज्याठिकाणी गळीत धान्य पिके घेतली जातात. तथापी गोदामाची व्यवस्था नाही अशा ठिकाणी गोदाम बांधकाम करावे. राष्ट्र्रीय खाद्य तेल अभियानांतर्गत जिल्हयास 1 गोदाम बांधकाम घटकाचे लक्षांक प्राप्त आहे.

तसेच ज्याठिकाणी कडधान्य पिके घेतली जातात, तथापी गोदामाची व्यवस्था नाही, अशा ठिकाणी गोदाम बांधकाम करावे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान कडधान्य-2 व भात-2 असे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात व कडधान्य व राष्ट्रीय खादयतेल अभियान सन 2023-24 करीता 5 गोदाम बांधकाम घटकाचे लक्षांक जिल्हयास प्राप्त आहे. 250 मे. टन क्षमतेचे गोदाम बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रू. 12.50 लाख यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय राहील.

दोन्ही योजनेकरीता एकूण 5 गोदाम लक्षांक प्राप्त आहे. सदर बाब बँक कर्जाशी निगडीत असून केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना/नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचना लागु राहतील. सदर घटकासाठी शेतकरी उत्पादक संघ/कंपनी अर्ज करू शकतील.

तरी, इच्छुक शेतकरी उत्पादक संघ/कंपन्यांनी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात 30 ऑगस्ट 2023 पर्यंत अर्ज सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे.